Rada do Spraw Cyfryzacji

Zgodnie z informacją ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (dalej: MAiC, Ministerstwo) w dniu dzisiejszym minister Rafał Trzaskowski zadecydował o składzie Rady do Spraw Cyfryzacji.

I tak w skład Rady zostali zaproszeni:

 • Igor Ostrowski (przewodniczący)
 • Joanna Berdzik
 • Michał Chrzanowski
 • Jan Czajkowski
 • Adam Góral
 • Piotr Kabaj
 • Lidia Kołucka – Żuk
 • Maciej Maciejowski
 • Mariusz Madejczyk
 • Grzegorz Sibiga
 • Dominik Skoczek
 • Anna Streżyńska
 • Katarzyna Szymielewicz
 • Alek Tarkowski
 • Elżbieta Traple
 • Jarosław Tworóg
 • Agata Wacławik – Wejman
 • Piotr Waglowski
 • Iwona Wendel
 • Michał Andrzej Woźniak

Rada do Spraw Cyfryzacji działa na podstawie art. 17 znowelizowanej ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  która weszła w życie 11 maja. Jest ona organem opiniodawczo-doradczym ministra, a do jej zadań należy m.in. proponowanie i opiniowanie projektów w sprawach informatyzacji, łączności, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także opiniowanie projektów przepisów w sprawach takich jak minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych; minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej; opiniowanie projektu Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa; oraz innych dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jednym słowem, bardzo istotne kwestie z punktu widzenia obywatela.

Nabór do Rady został ogłoszony pod hasłem zmian „modelu współpracy z interesariuszami”, zaś zgodnie z informacją ze strony MAiC Rada ma być ‚think-tankiem’ „którego członkowie wesprą swoją wiedzą i doświadczeniem MAC oraz Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.”

Dzisiejszy wybór cieszy. Wśród nowo wybranych członków są m.in. proponenci jawności administracji i dostępu do informacji publicznej. Jednocześnie już w pierwszych godzinach po ogłoszeniu składu Rady pojawia się wiele pytań i wątpliwości w odniesieniu do procedury wyboru i jej jawności. Przede wszystkim bardzo brakuje informacji o kryteriach wyboru jakimi kierował się minister. Art. 17 znowelizowanej ustawy o informatyzacji określa minimum tj. wykształcenie wyższe i zgoda na kandydowanie. Niemniej nie wiadomo jakie czynniki zadecydowały o wyborze tych konkretnych osób. Ponadto brak informacji o szczegółach dotyczących wyboru – przydałoby się, aby ministerstwo podało kto kandydował do Rady, instytucje zgłaszające poszczególne osoby, przede wszystkim dla realizacji kryterium przejrzystości władzy publicznej poprzez umożliwienie obywatelom zapoznania się z sylwetkami kandydatów oraz sprawdzenie czy organizacje zgłaszające spełniały wymagania ustawowe.  Prawdą jest, że ustawa daje organowi pewną dyskrecjonalność, jednak ze względu na znaczenie tematów jakimi będzie zajmować się Rada oraz fakt, że Rada funkcjonować będzie za publiczne pieniądze, postulat jawności ma rację bytu.

Ministerstwo założyło, że „niektóre spotkania Rady będą otwarte dla obserwatorów i uczestnictwa zainteresowanych podmiotów zewnętrznych. Rada będzie mogła zdecydować przed każdym spotkaniem o otwartym lub zamkniętym charakterze spotkania.” Wszystko na wzór reguł Chatham House, które stworzone zostały ku zwiększeniu otwartości dyskusji. MAiC już dziś ogłosiło, że najbliższe spotkanie Rady, które odbędzie się 24 czerwca 2014 r. w godz. 15.00-17.30 w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, będzie miało charakter otwarty. Jednakże, z powodów ‚technicznych’ o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. To na pewno nie służy zwiększaniu otwartości dyskusji. Jeżeli ministerstwo ma problemy techniczne, np. takie jak wielkość sali w której będzie odbywało się posiedzenie, może warto byłoby rozważyć wprowadzenie rozwiązań takich jak livestream?

Wspomniane powyżej pytania i wątpliwości oraz przekonanie o konieczności pracy nad poprawą jawności administracji w Polsce skłoniły mnie do stworzenia bloga maicwatch, gdzie będę przyglądać się działalności Ministerstwa. Miejmy nadzieję, że moje zgłoszenie udziału w posiedzeniu Rady dotrze na czas i zostanę dopuszczona do udziału, w otwartym przecież, spotkaniu.

Napisane przez Aleksandra Suwala

5 comments for “Rada do Spraw Cyfryzacji

 1. ehrbar
  17 czerwca 2014 at 23:01

  To jest szaleństwo

 2. Krzysiek
  18 czerwca 2014 at 01:17

  A będzie „odsłona” strony na FB czy TT? A może już jest?:)

 3. 18 czerwca 2014 at 07:09

  Powodzenia, z ciekawością będę obserwował kolejne wpisy. A co do transmisji – moim skromnym zdaniem to miałoby sens tylko w sytuacji, gdy będzie naprawdę dużo zgłoszeń. W innym razie, może być sztuką dla sztuki

 4. Andrzej Kozicki
  24 czerwca 2014 at 17:14

  Świetne! Zapowiada się na świetny watchdog! Drżyjcie nieprzyjaciele wolności 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *